Thủ tục tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An

Thủ tục tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An. Điều kiện tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An. Hồ sơ tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An. Dịch vụ tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An. Văn phòng Luật sư Dĩ An.

Do có nhu cầu cần tách thửa, hợp thửa đất nhằm mục đích khác nhau nên nhiều người đã tìm hiểu và thực hiện thủ tục này tại Dĩ An. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp khá nhiều khó khăn do không nắm quy định của pháp luật. Liệu trường hợp của mình có được tách thửa, hợp thửa hay không thì bạn chưa thể xác định nên không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thông qua bài viết dưới đây, Văn phòng Luật sư Dĩ An cung cấp quy định của pháp luật một cách tổng quát đến chi tiết về quy trình thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An.

Thủ tục tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An

Điều kiện tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An

Để được tách thửa thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Đất không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Đất còn thời hạn sử dụng.

– Thửa đất đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành.

Điều kiện hợp thửa đất:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng theo quy định tại Điều 100, Điều 101 của Luật đất đai

– Các thửa đất phải liền kề nhau: Theo đó khi hợp hai thửa đất thành một thửa thì thửa đất hình thành sau khi hợp phải được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

– Các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng: Mục đích sử dụng đất trên toàn diện tích thửa đất phải giống nhau. Như vậy, thửa đất hình thành từ việc hợp thửa cũng phải có mục đích sử dụng đất giống nhau trên toàn diện tích thửa đất. Trường hợp các thửa đất liền kề không cùng mục đích sử dụng mà muốn hợp thửa thì phải chuyển mục đích sử dụng đất về cùng một loại đất.

– Điều kiện hợp thửa đất thứ ba: phần diện tích thửa đất sau khi hợp lại không được vượt hạn mức theo quy định. Nếu ngoài hạn mức, người sử dụng đất sẽ bị hạn chế quyền lợi hoặc không được áp dụng các chế độ miễn giảm về đất đai theo quy định.

– Nộp hồ sơ đề nghị hợp thửa đất khi đáp ứng các điều kiện hợp thửa tại cơ quan nhà nước về đăng ký đất đai có thẩm quyền

Lưu ý: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

tach thua 3

Hồ sơ tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An

+ Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa theo Mẫu 11/ĐK

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

+ Bản vẽ thửa đất

+ Tờ khai thuế, lệ phí trước bạ

Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất tại Dĩ An

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Dĩ An

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì phải thống báo, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, cán bộ tiếp nhận gửi giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT có trách nhiệm thực hiện:

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

+ Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

+ Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 4: Người nộp hồ sơ hoàn tất các nghĩa vụ tài chính (nếu có) và nhận Giấy chứng nhận.

Chi phí thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An

 • Chi phí đo đạc để tách thửa, hợp thửa: Chi phí này phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đề nghị tách thửa đất (mục đích), hợp thửa. Trường hợp việc đo vẽ được thực hiện bởi đơn vị đo vẽ hoạt động bằng nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước thì mức phí đo vẽ được thu theo Quyết định thu lệ phí của từng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do đó, mức phí này khác nhau theo từng địa phương.
 • Chi phí ký kết hợp đồng: Chi phí này tùy thuộc vào việc tách thửa nhằm mục đích gì như tặng cho, chuyển nhượng, góp vốn,..thì phải lập hợp đồng tại Văn phòng công chứng, chi phí của mỗi Văn phòng là khác nhau.
 • Lệ phí trước bạ nhà đất: 0,5% giá trị tài sản tặng cho (Nghị định 10/2022/NĐ-CP), trong đó giá trị tài sản được tính theo bảng giá đất của từng địa phương.
 • Lệ phí thẩm định hồ sơ: Thu nộp theo Quyết định của từng tỉnh (căn cứ Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí này do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành), do vậy, không có mức thu chung trên cả nước.
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận (thường được gọi là lệ phí cấp sổ mới): Căn cứ Thông tư 85/2019/TT-BTC, phí thẩm định hồ sơ do Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành quy định nên mức thu khác nhau.
 • Thuế thu nhập cá nhân: Đây là khoản thu được tính bằng 2% giá trị chuyển nhượng (nếu hợp đồng là hợp đồng chuyển nhượng) và được tính bằng 10 % giá trị tài sản tặng cho (nếu hợp đồng ký kết là hợp đồng tặng cho).
 • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Đây là khoản thuế được thu theo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010. Khoản thuế này cần được bố mẹ bạn đóng nộp đầy đủ (trong trường hợp chưa đóng nộp, tính từ thời điểm kê khai đến thời điểm tặng cho bạn) trước khi thực hiện tặng cho bạn một phần thửa đất.

Lưu ý đặc biệt: Trường hợp cha mẹ tặng cho con đất đai thì được miễn thuế, phí bạ theo Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP. Để được miễn nộp thì trong hồ sơ thực hiện sang tên, cần có thêm giấy khai sinh (bản sao) để chứng minh quan hệ cha mẹ con.

Dịch vụ tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An

Văn phòng Luật sư Dĩ An – Công ty Luật 2A chuyên cung cấp dịch vụ tách thửa, hợp thửa đất tại Dĩ An với những nội dung sau:

– Tư vấn các vấn đề liên quan điều kiện tách thửa, hợp thửa đất

– Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh khí đáp ứng điều kiện tách thửa, hợp thửa đất

– Thay mặt khách hàng thực hiện tách thửa, hợp thửa đất

– Liên hệ với cơ quan đo đạc để thực hiện việc đo đạc

– Thực hiện hợp thửa đất tại cơ quan nhà nước khi đáp ứng điều kiện hợp thửa

– Nhận kết quả và bàn giao cho quý khách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

cong ty luat 2a

Liên hệ dịch vụ tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An

Để sử dụng dịch vụ tách thửa, hợp thửa tại Dĩ An, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

1/ Điện thoại: 0924 198 299 – 0971 491 595

2/ Zalo: 0924 198 299 – 0971 491 595

3/ Facebook: Luật sư Bình Dương – thành phố Hồ Chí Minh

4/ Địa chỉ Văn phòng Luật sư Dĩ An: Số 26 đường T, trung tâm hành chính Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trân trọng cảm ơn!

BTV: Hồng Nhung

Bài viết liên quan

 • luat su dinh anh

  Luật sư giỏi tư vấn miễn phí tại Bình Tân

  Tìm Luật sư giỏi tư vấn miễn phí tại Bình Tân là mong muốn của rất nhiều người. Bởi lẽ, tư vấn pháp luật là hoạt động mang tính chuyên sâu đòi hỏi người tư vấn phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế, chưa kể phải nghiên cứu hồ sơ, tài liệu […]

 • luat su dinh anh

  Luật sư giỏi tư vấn miễn phí tại Tân Phú

  Tìm Luật sư giỏi tư vấn miễn phí tại Tân Phú là mong muốn của rất nhiều người. Bởi lẽ, tư vấn pháp luật là hoạt động mang tính chuyên sâu đòi hỏi người tư vấn phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế, chưa kể phải nghiên cứu hồ sơ, tài liệu […]

 • luat su dinh anh

  Luật sư giỏi tư vấn miễn phí tại Tân Bình

  Tìm Luật sư giỏi tư vấn miễn phí tại Tân Bình là mong muốn của rất nhiều người. Bởi lẽ, tư vấn pháp luật là hoạt động mang tính chuyên sâu đòi hỏi người tư vấn phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế, chưa kể phải nghiên cứu hồ sơ, tài liệu […]

 • luat su dinh anh

  Luật sư giỏi tư vấn miễn phí tại Gò Vấp

  Tìm Luật sư giỏi tư vấn miễn phí tại Gò Vấp là mong muốn của rất nhiều người. Bởi lẽ, tư vấn pháp luật là hoạt động mang tính chuyên sâu đòi hỏi người tư vấn phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế, chưa kể phải nghiên cứu hồ sơ, tài liệu […]

 • luat su dinh anh

  Luật sư giỏi tư vấn miễn phí tại Hóc Môn

  Tìm Luật sư giỏi tư vấn miễn phí tại Hóc Môn là mong muốn của rất nhiều người. Bởi lẽ, tư vấn pháp luật là hoạt động mang tính chuyên sâu đòi hỏi người tư vấn phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế, chưa kể phải nghiên cứu hồ sơ, tài liệu […]

Đặt câu hỏi với luật sư

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.