Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ tại Dĩ An

Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ tại Dĩ An.

Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ tại Dĩ An, hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ tại Dĩ An, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Dĩ An, hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Dĩ An, dịch vụ cấp sổ đỏ tại Dĩ An.

Yêu cầu tư vấn:

Chào luật sư, em muốn nhờ luật sư tư vấn giúp em về việc cấp sổ đỏ tại Dĩ An. Cụ thể như sau:

Nhà em có mua một miến đất của bà Nguyễn Hồng H từ năm 1990, khi mua hai bên có lập hợp đồng mua bán tại UBND phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau khi mua nhà em có xây nhà ở trên đất từ đó đến nay nhưng chưa có tiền nên bố mẹ em chưa làm sổ đỏ. Nay em muốn xin cấp sổ đỏ cho nhà đất này thì thủ tục như thế nào? Hồ sơ cấp sổ đỏ gồm những gì? Mong luật sư hướng dẫn giúp em.

Luật sư tư vấn

Với câu hỏi của bạn, luật sư có ý kiến tư vấn cho bạn cụ thể như sau:

Các trường hợp sử dụng đất được cấp Sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
so do3
Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ tại Dĩ An gọi 0924 198 299 – 0971 491 595

Theo quy định tại Điều 99 Luật đất đai năm 2013 thì các trường hợp sử dụng đất được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bao gồm:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;

h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;

k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

Trong đó các giấy tờ về việc sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 bao gồm:

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1/. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

2/. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Theo nội dung bạn trình bày thì gia đình bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Hồng H từ năm 1990, Hợp đồng chuyển nhượng được UBND phường xác nhận. Căn cứ vào các quy định nêu trên thì trường hợp của gia đình bạn đủ điều kiện để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (cấp sổ đỏ).

Do đó, bạn có thể thực hiện thủ tục được hướng dẫn dưới đây để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Dĩ An:

Bước 1: Liên hệ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Dĩ An để ký hợp đồng đo đạc thửa đất

Bước 2: Sau khi có kết quả đo đạc, bạn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ (được hướng dẫn dưới đây) tới Phòng tài nguyên và môi trường thành phố Dĩ An.

Bước 3: Phòng tài nguyên và môi trường thành phố Dĩ An kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ về UBND phường để thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Liên hệ Phòng tài nguyên và môi trường thành phố Dĩ An để nhận thông báo nộp tiền thuế, nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại Dĩ An

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ (cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) gồm:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

d) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

Dịch vụ đăng ký cấp sổ đỏ tại Dĩ An

Công ty Luật 2A là một trong những đơn vị chuyên thực hiện các thủ tục đất đai tại Dĩ An trong đó có dịch vụ đăng ký cấp sổ đỏ tại Dĩ An. Với sự nhiệt tình và kinh nghiệm trong việc giải quyết các thủ tục đất đai tại Dĩ An, chúng tôi tin chắc rằng Quý khách hàng sẽ vô cùng hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Công ty.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn cấp sổ đỏ tại Dĩ An, đăng ký cấp sổ đỏ tại Dĩ An vui lòng liên hệ Công ty chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật 2A.
Địa chỉ: 106, đường N15, KDC-DV Tân Bình, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 0924 198 299 – 0971 491 595.
Zalo: 0924 198 299 – 0971 491 595
Facebook: Luật sư Bình Dương – thành phố Hồ Chí Minh
Trân trọng cảm ơn!

 

Bài viết liên quan

 • dau tu ben cat

  Dịch vụ Văn phòng Luật sư giỏi Bến Cát

  Dịch vụ Văn phòng Luật sư giỏi Bến Cát rất được nhiều người quan tâm. Ngày nay, sự lựa chọn của mọi người ngày càng đa dạng về dịch vụ của Văn phòng Luật sư như lĩnh vực hoạt động của Văn phòng, đội ngũ Luật sư giỏi của Văn phòng; mức độ uy tín, […]

 • luat su dinh anh

  Luật sư giỏi Bến Cát

  Bạn muốn tìm Luật sư giỏi Bến Cát? Tìm Luật sư giỏi Bến Cát ở đâu? Làm sao có thể liên hệ với Luật sư giỏi Bến Cát? Luật sư giỏi Bến Cát hỗ trợ lĩnh vực gì? Bài viết dưới đây của Văn phòng Luật sư Bến Cát sẽ giải đáp cho các bạn […]

 • tuvanphapluat

  Dịch vụ công chứng hợp đồng nhà đất tại Dĩ An

  Dịch vụ công chứng hợp đồng nhà đất tại Dĩ An. Thủ tục công chứng hợp đồng nhà đất tại Dĩ An. Hồ sơ công chứng hợp đồng nhà đất tại Dĩ An. Chi phí dịch vụ công chứng hợp đồng nhà đất tại Dĩ An. Dịch vụ nhà đất tại Dĩ An. Văn phòng […]

 • vplsdian

  Luật sư uy tín tại Dĩ An Bình Dương

  Luật sư uy tín tại Dĩ An Bình Dương Luật sư uy tín tại Dĩ An. Luật sư Dĩ An. Luật sư tại Dĩ An. Văn phòng luật sư Dĩ An. Luật sư giỏi Dĩ An. Luật sư uy tín Dĩ An Hiện nay tại Dĩ An có hàng chục văn phòng luật sư với […]

 • vplsdian

  Số điện thoại luật sư giỏi Bình Dương

  Số điện thoại luật sư giỏi Bình Dương Số điện thoại luật sư giỏi Bình Dương. Luật sư giỏi Bình Dương. Điện thoại luật sư giỏi Bình Dương. Luật sư Bình Dương. Văn phòng luật sư Bình Dương. Tư vấn pháp luật qua điện thoại tại Bình Dương. Số điện thoại luật sư giỏi Bình […]

Đặt câu hỏi với luật sư

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.