Thủ tục yêu cầu thi hành án

Ngày 09/11/2019, chị Trương Thị Đ, thường trú tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại tới Công ty Luật 2A để tư vấn về vấn đề thi hành bản án của Tòa án. Cụ thể, Tháng 2/2018 chị Đ cho một người quen vay số tiền là 400 triệu đồng […]

Thời hiệu yêu cầu thi hành án

Hôm nay, luật sư Công ty nhận được yêu cầu tư vấn từ chị: Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, ngụ tại Cần Thơ yêu cầu tư vấn về thời hiệu yêu cầu thi hành án. Nội dung chị Thu yêu cầu luật sư tư vấn như sau: Vào năm 2014, tôi có cho bà […]