Đăng ký kết hôn ở đâu?

Đăng ký kết hôn ở đâu? Để bắt đầu quan hệ hôn nhân hợp pháp, nam và nữ phải thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được pháp luật công nhận quan hệ hôn nhân. Vậy đăng ký kết hôn ở đâu? Để đăng ký […]