Kể từ năm 2021 người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu người lao động nghỉ việc 5 ngày trở lên

Kể từ ngày 01/01/2021 người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu người lao động nghỉ việc 5 ngày trở lên Ngày 20/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, Bộ luật lao […]