Bố mẹ có phải trả nợ thay cho con không?

Bố mẹ có phải trả nợ thay cho con không? Bố mẹ có phải trả nợ thay cho con không? Trả nợ thay cho con đã thành niên. Nghĩa vụ trả nợ của con. Tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Câu hỏi tư vấn được gửi về facebook Luật sư Bình Dương – thành phố […]