Thời gian nghỉ trong giờ làm việc

Công nhân có được nghỉ trong giờ làm việc? Thời gian nghỉ này là bao lâu? Có được tính lương không? Nhiều người lao động, công nhân dù đã đi làm rất lâu nhưng đôi khi vẫn không hiểu hết được những quyền lợi mà pháp luật đã quy định nhằm hỗ trợ công nhân, […]