Hình phạt đối với tội chứa mại dâm

Hình phạt đối với tội chứa mại dâm Hình phạt đối với tội chứa mại dâm. Mức hình phạt đối với tội chứa mại dâm. Chứa mại dâm bị phạt bao nhiêu năm tù? Chứa mại dâm bị phạt như thế nào? Yêu cầu tư vấn: Yêu cầu tư vấn được gửi về trang facebook […]

Đánh lại người tấn công mình có phạm tội?

Đánh lại người tấn công mình có phạm tội? Câu hỏi tư vấn từ anh Nguyễn Văn T tại Đức Hòa, Long An tới fanpage “luật sư Bình Dương – thành phố Hồ Chí Minh” của Công ty Luật 2A có nội dung như sau: Vào ngày 05/5/2020, trong khi bán hàng rong trước cổng […]

Án treo và điều kiện để được hưởng án treo

Án treo và điều kiện để được hưởng án treo. Khi nói tới các hình phạt trong Bộ luật hình sự, mọi người thường đề cập nhiều tới án treo vì đa số mọi người đều nghĩ án treo là hình phạt nhẹ nhất được quy định trong Bộ luật hình sự. Vậy án treo […]

Các hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

Các hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 thì “Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội […]

Hình phạt cho tội hiếp dâm

Tội hiếp dâm là tội phạm được quy định tại Bộ luật hình sự của tất cả các quốc gia trên thế giới nhưng khi nói tới khái niệm hiếp dâm thì đa số mọi người đều không nắm được khái niệm này. Vậy hiếp dâm là gì? Luật hình sự Việt Nam quy định […]