Nghỉ việc khi đang thử việc có phải báo trước không?

Nghỉ việc khi đang thử việc có phải báo trước không? Nghỉ việc khi đang thử việc có phải báo trước không? Tự ý nghỉ việc khi thử việc có phải bồi thường? Quyền nghỉ việc trong thời gian thử việc. Câu hỏi của chị L.T.T gửi đến Công ty Luật 2A với nội dung […]