Điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng

Điều kiện hợp pháp của di chúc miệng Câu hỏi tư vấn: Câu hỏi tư vấn được gửi từ tài khoản facebook Nguyễn Văn L về Công ty Luật 2A có nội dung như sau: Chào luật sư, Năm 2019 mẹ tôi trước khi mất có tổ chức một buổi họp gia đình và gọi […]