Thế nào là hành vi quan hệ tình dục khác

Hành vi quan hệ tình dục khác được hiểu như thế nào? Bộ luật hình sự năm 2015 được ban hành đã có rất nhiều điểm mới được áp dụng nhằm đảm bảo làm rõ các hành vi phạm tội, tránh tình trạng bỏ lọt tội phạm hoặc không có quy định để xử lý […]

Hình phạt cho tội hiếp dâm

Tội hiếp dâm là tội phạm được quy định tại Bộ luật hình sự của tất cả các quốc gia trên thế giới nhưng khi nói tới khái niệm hiếp dâm thì đa số mọi người đều không nắm được khái niệm này. Vậy hiếp dâm là gì? Luật hình sự Việt Nam quy định […]