Đánh lại người tấn công mình có phạm tội?

Đánh lại người tấn công mình có phạm tội? Câu hỏi tư vấn từ anh Nguyễn Văn T tại Đức Hòa, Long An tới fanpage “luật sư Bình Dương – thành phố Hồ Chí Minh” của Công ty Luật 2A có nội dung như sau: Vào ngày 05/5/2020, trong khi bán hàng rong trước cổng […]