Điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng

Điều kiện hợp pháp của di chúc miệng Câu hỏi tư vấn: Câu hỏi tư vấn được gửi từ tài khoản facebook Nguyễn Văn L về Công ty Luật 2A có nội dung như sau: Chào luật sư, Năm 2019 mẹ tôi trước khi mất có tổ chức một buổi họp gia đình và gọi […]

Di chúc miệng có hiệu lực không?

Di chúc miệng có được công nhận hay không? Điều kiện để di miệng được công nhận? Anh NTT ở Long An có gửi câu hỏi về cho Công ty Luật 2A như sau: Chào Luật sư, mẹ tôi mất năm 2017, cha tôi mất năm 2018. Cả cha và mẹ tôi có chăng chối […]