Di chúc miệng có hiệu lực không?

Di chúc miệng có được công nhận hay không? Điều kiện để di miệng được công nhận? Anh NTT ở Long An có gửi câu hỏi về cho Công ty Luật 2A như sau: Chào Luật sư, mẹ tôi mất năm 2017, cha tôi mất năm 2018. Cả cha và mẹ tôi có chăng chối […]