Con có phải trả nợ thay khi cha chết?

Con có phải trả nợ thay khi cha chết? Con có phải trả nợ thay khi cha chết? Trả nợ cho người chết. Trả nợ thay người chết. Nghĩa vụ trả nợ khi người vay tiền đã chết. Làm sao để đòi nợ khi người vay đã chết? Yêu cầu tư vấn: Xin chào luật […]