Ai có quyền hưởng thừa kế?

Ai có quyền hưởng thừa kế? Thừa kế là gì? Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì “Thừa kế là việc thực thi chuyển giao tài sản, lợi ích, nợ nần, các quyền, nghĩa vụ từ một người đã chết sang một cá nhân nào đó. Thừa kế có vai trò quan trọng từ rất lâu trong […]