Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai thì khi thực hiện thủ tục đo vẽ đối với thửa đất thì ngoài việc thực hiện đo vẽ, cán bộ đo đạc sẽ thực hiện thủ tục xác minh ranh giới, mốc giới thửa đất và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để các chủ sử dụng đất liền kề ký xác nhận về ranh giới, mốc giới giữa các thửa đất liền kề với nhau.

Vậy nếu hàng xóm không ký vào bản giáp ranh liệu chủ sử dụng đất có thực hiện được thủ tục đo đạc, chuyển nhượng và các thủ tục khác có liên quan tới quyền sử dụng đất?

1. Quy định về lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

Bản giáp ranh (bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất)

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 25/2014/BTNMT thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được áp dụng đối với tất cả các thửa đất, trừ các thửa đất sau:

a) Thửa đất có giấy tờ thỏa thuận hoặc văn bản xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất có bản vẽ thể hiện rõ ranh giới sử dụng đất mà ranh giới hiện trạng của thửa đất không thay đổi so với bản vẽ trên giấy tờ đó;

b) Thửa đất có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ đó thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề và hiện trạng ranh giới của thửa đất không thay đổi so với giấy tờ hiện có;

c) Đối với thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản có bờ thửa hoặc cọc mốc cố định, rõ ràng trên thực địa thì không phải lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất nhưng sau khi có bản đồ thể hiện hiện trạng sử dụng đất phải công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư trong thời gian tối thiểu là 10 ngày liên tục, đồng thời phải thông báo rộng rãi cho người sử dụng đất biết để kiểm tra, đối chiếu; hết thời gian công khai phải lập Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 kèm theo Thông tư này;

Do vậy, hầu hết tất cả các trường hợp khi thực hiện thủ tục đo đạc đối với thửa đất thì cán bộ đo đạc đều phải lập bản mô tả mốc giới, ranh giới thửa đất và chủ sử dụng đất cũng như những người sử dụng đất liền kề phải ký tên để xác nhận ranh giới, mốc giới theo chỉ dẫn của chủ sử dụng đất và cán bộ dẫn đạc.

2. Vậy làm thế nào khi hàng xóm không chịu ký giáp ranh?

Thực tế, có rất nhiều trường hợp vì mâu thuẫn cá nhân mà hàng xóm (chủ sử dụng đất liền kề) gây khó dễ, không chịu ký vào bản giáp ranh để xác nhận việc sử dụng đất theo ranh giới trên thực tế. Cùng với đó, không phải lúc nào người sử dụng đất cũng ở trên đất để biết được bạn đang có mong muốn họ ký giáp ranh giúp mình. Để tháo gỡ vấn đề này, các nhà làm luật đã có quy định mở được thể hiện tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 33/2017/TT/BTNMT như sau:

Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có). Đơn vị đo đạc chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập.

Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp nêu trên để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc.”

Từ những căn cứ nêu trên, việc hàng xóm (chủ sử dụng đất liền kề) không ký giáp ranh cho chủ sử dụng đất khi thực hiện thủ tục đo đạc không làm gián đoạn thủ tục chuyển nhượng cũng như không làm mất quyền thực hiện các thủ tục khác liên quan tới quyền sử dụng đất. Do vậy, nếu các bạn đang có băn khoăn về vấn đề trên thì hãy yên tâm thực hiện thủ tục.

Trường hợp các bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật miễn phí về đất đai hoặc nhờ luật sư giải quyết các vấn đề liên quan tới pháp luật, các bạn vui lòng liên hệ với Luật sư Công ty Luật 2A theo địa chỉ sau:

Công ty Luật 2A.

Địa chỉ: 106, đường N15, KDC-DV Tân Bình, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 0924 198 299

Bài viết liên quan

 • LUẬT SƯ GIỎI ĐẤT ĐAI TẠI BÌNH PHƯỚC

  Luật sư giỏi đất đai Bình Phước Luật sư giỏi đất đai Bình Phước. Luật sư tư vấn đất đai tại Bình Phước. Luật sư giỏi Bình Phước. Văn phòng Luật sư Bình Phước. Luật sư Bình Phước. Ở thời điểm hiện tại, đất đai tại tỉnh Bình Phước sốt hơn bao giờ hết. Hình […]

 • Dịch vụ lập di chúc tại nhà ở Thủ Đức

  Dịch vụ lập di chúc tại nhà ở Thủ Đức Công chứng di chúc tại Thủ Đức. Lập di chúc tại nhà ở Thủ Đức. Luật sư tư vấn lập di chúc tại Thủ Đức. Dịch vụ lập di chúc tại nhà ở Thủ Đức. Luật sư Thủ Đức. Văn phòng luật sư Thủ Đức. […]

 • Số điện thoại Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng Lâm Đồng

  Số điện thoại Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng Lâm Đồng Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng. Số điện thoại Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng Lâm Đồng. Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng. Luật sư Đức Trọng. Văn phòng Luật sư Đức Trọng. Tư vấn pháp luật tại […]

 • Hướng dẫn sang tên sổ đỏ được thừa kế tại Bình Dương

  Hướng dẫn sang tên sổ đỏ được thừa kế tại Bình Dương Hướng dẫn sang tên sổ đỏ được thừa kế tại Bình Dương. Thủ tục thừa kế tại Bình Dương. Hồ sơ thừa kế tại Bình Dương. Thủ tục sang tên sổ đỏ được thừa kế tại Bình Dương. Văn phòng luật sư Bình […]

 • Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh đất tại Bình Dương

  Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh đất tại Bình Dương Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh đất tại Bình Dương. Khởi kiện tranh chấp về ranh đất tại Bình Dương. Cách giải quyết tranh chấp ranh đất tại Bình Dương. Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Bình Dương. Luật sư […]

Đặt câu hỏi với luật sư

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *