Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương. Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương. Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương. Dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương.

Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tại các đô thị đang phát triển của Bình Dương như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên,…ngày một tăng cao. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng được chuyển mục đích sử dụng đất, bên cạnh đó thủ tục này khá phức tạp và khó thực hiện vì đa phần người dân đều không nắm rõ quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương.

Do đó để giúp các bạn hiểu rõ hơn điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương và các vấn đề liên quan, Văn phòng luật sư Bình Dương – Công ty Luật 2A sẽ giải đáp vấn đề trên trong bài viết này.

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Luật đất đai năm 2013 cũng như Luật đất đai trong các thời kỳ trước đều không có quy định cụ thể về khái niệm chuyển mục đích, nhưng chúng ta có thể hiểu theo khía cạnh sau:

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Khi nào được phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Chuyển mục đích sử dụng đất là mong muốn của nhiều người nhằm thay đổi phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, nhưng không phải khi nào cũng được phép chuyển. Chỉ được phép chuyển trong 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chuyển mục đích không phải xin phép cơ quan Nhà nước

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT thì trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước nhưng phải đăng ký biến động được bổ sung thêm, bao gồm:

 • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;
 • Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;
 • Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;
 • Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Quy định này giúp người sử dụng đất giảm được các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết và giúp họ xác định được mình thuộc trường hợp nào và thực hiện thủ tục phù hợp.

Trường hợp 2: Chuyển mục đích phải xin phép cơ quan Nhà nước

Theo khoản 1 Điều 57 Luât Đất đai 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyển, gồm:

 • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trong rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
 • Chuyển đất trồng cây hằng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
 • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
 • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Theo Điều 52 Luật Đất đai 2013 thì điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương phải căn cứ vào:

 • Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của UBND cấp huyện nơi có đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục dích sử dụng đất.

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu 01 kèm theo Thông tư số 30/2914/TT-BTNMT

+ Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Người sử dụng đất khi đáp ứng đủ điều kiện chuyển mục đích sư dụng đất tại Bình Dương sẽ tiến hành chuyển mục đích theo trình tự sau:

Bước 1: Người sử dụng đất ký hợp đồng đo đạc với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận (huyện) tại Bình Dương để đo đạc diện tích, vị trí đất dự kiến chuyển mục đích

Bước 2: Sau khi nhận kết quả đo đạc, Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và bản vẽ vị trí, diện tích đất dự kiến chuyển mục đích tới Phòng tài nguyên và môi trường quận (huyện) tại Bình Dương.

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện) tại Bình Dương có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện) tại Bình Dương hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất) theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện) tại Bình Dương trình Ủy ban nhân dân quận (huyện) tại Bình Dương quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì Ủy ban nhân dân quận (huyện) tại Bình Dương trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận trước khi Ủy ban nhân dân quận (huyện) tại Bình Dươngcấp quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 6: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện) tại Bình Dương chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 7: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp lệ phí nhà nước) theo quy định và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dịch vụ Luật sư chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Văn phòng luật sư Bình Dương – Công ty Luật 2A cung cấp dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương, các dịch vụ cung cấp bao gồm:

 • Dịch vụ Luật sư Bình Dương soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất giúp khách hàng không phải đi lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian, chi phí.
 • Dịch vụ Luật sư Bình Dương đại diện khách hàng thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận biên nhận hồ sơ.
 • Dịch vụ Luật sư Bình Dương nộp các loại thuế, phí trong việc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Dịch vụ Luật sư Bình Dương đai diện khách hàng nhận các giấy tờ bản chính và giao lại tận tay khách hàng.
 • Dịch vụ Luật sư Bình Dương cung cấp dịch vụ chuyển mục đích nhanh theo nhu cầu của khách hàng.
 • Dịch vụ Luật sư Bình Dương cung cấp dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất trọn gói.

 

Luật sư Bình Dương
Luật sư tư vấn đất đai tại Bình Dương gọi 0924 198 299 – 0971 491 595

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương. Nếu Qúy khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương hoặc cần sự giải đáp thắc mắc đến việc chuyển mục đích sử dụng đất có thể liên hệ tới Văn phòng Luật sư Bình Dương theo thông tin dưới đây.

Cách thức liên hệ Dịch vụ Luật sư chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

1/. Điện thoại: 0924 198 299 – 0971 491 595 

2/. Zalo: 0924 198 299 – 0971 491 595 

3/. Facebook: Luật sư Bình Dương – thành phố Hồ Chí Minh

4/. Email: congtyluat2a@gmail.com

5/. Địa chỉ: Số 26 đường T, trung tâm hành chính Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trân trọng!

BTV: Hồng Nhung

Bài viết liên quan

 • luat su dinh anh

  Văn phòng Luật sư Thủ Đức

  Văn phòng Luật sư Thủ Đức là đơn vị trực thuộc Công ty Luật 2A, được thành lập và hoạt động từ năm 2009. Với mong muốn cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín, chuyên nghiệp tại Thủ Đức và khu vực lân cận khác, Văn phòng Luật sư Thủ Đức đã xây dựng […]

 • lap vi bang vay tien

  Dịch vụ lập vi bằng tại nhà ở Thủ Đức

  Dịch vụ lập vi bằng tại nhà ở Thủ Đức. Dịch vụ lập vi bằng tại Thủ Đức. Lập vi bằng tại nhà ở Thủ Đức. Văn phòng luật sư Thủ Đức. Luật sư Thủ Đức. Dịch vụ lập vi bằng tại nhà ở Thủ Đức là dịch vụ do Văn phòng luật sư Thủ Đức cung […]

 • thu duc

  Dịch vụ thuê Luật sư tại Thủ Đức

  Dịch vụ thuê Luật sư tại Thủ Đức. Luật sư giỏi tại Thủ Đức. Luật sư Thủ Đức. Văn phòng Luật sư giỏi tại Thủ Đức. Văn phòng Luật sư Thủ Đức. Đối với nhiều người, việc phải xử lý các vấn đề pháp lý như ký kết hợp đồng, đòi nợ, tranh chấp thừa […]

 • Thu duc

  Luật sư giỏi Thủ Đức

  Luật sư giỏi Thủ Đức. Luật sư Thủ Đức. Văn phòng Luật sư Thủ Đức. Dịch vụ Luật sư giỏi tại Thủ Đức Cuối năm 2020, Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận cũ là Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức. Với sự sáp nhập này, thành phố […]

 • luat su dinh anh

  Dịch vụ thuê Luật sư tại Bàu Bàng

  Dịch vụ thuê Luật sư tại Bàu Bàng. Luật sư giỏi tại Bàu Bàng. Luật sư Bàu Bàng. Văn phòng Luật sư giỏi tại Bàu Bàng. Văn phòng Luật sư Bàu Bàng. Đối với nhiều người, việc phải xử lý các vấn đề pháp lý như ký kết hợp đồng, đòi nợ, tranh chấp thừa […]

Đặt câu hỏi với luật sư

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.