CÁCH CHIA TÀI SẢN CHUNG KHI LY HÔN TẠI DĨ AN

Chia tài sản chung khi ly hôn tại Dĩ An. Cách chia tài sản chung khi ly hôn. Luật sư tư vấn chia tài sản chung tại Dĩ An. Dịch vụ Luật sư giải quyết chia tài sản chung khi ly hôn tại Dĩ An. Luật sư Dĩ An. Văn phòng Luật sư Dĩ An.

Hôn nhân là kết quả của quá trình yêu thương giữa hai con người nhưng không ai đảm bảo rằng cuộc hôn nhân đó có thể duy trì mãi mãi. Khi mục đích hôn nhân không còn đạt được thì ly hôn là lựa chọn cuối cùng để giải thoát cho nhau.

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (khoản 14 Điều 3), ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Quá trình thực hiện thủ tục ly hôn, liên quan đến vấn đề tài sản vợ, chồng được quyền phân chia tài sản hoặc yêu cầu Tòa án chia. Vậy phải xác định tài sản chung như thế nào và chia ra sao? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Văn phòng Luật sư Dĩ An – Công ty Luật 2A để hiểu rõ quy định của pháp luật.

CÁCH CHIA TÀI SẢN CHUNG KHI LY HÔN TẠI DĨ AN

CÁCH CHIA TÀI SẢN CHUNG KHI LY HÔN TẠI DĨ AN

1/ Vợ chồng thỏa thuận

Nhằm tiết kiệm chi phí, vợ chồng có thể tự thỏa thuận với nhau về tài sản chung. Có nhiều cách thức để thực hiện việc thỏa thuận này như là: vợ chồng thống nhất cùng bán (nếu là bất động sản), tặng cho con hoặc để lại di chúc (nếu có), hoặc chia đều (nếu là tiền, tiền thuê hàng tháng, lợi nhuận kinh doanh, vốn đầu tư,…).

2/ Yêu cầu Tòa án giải quyết

Trường hợp vợ chồng không thể tự thỏa thuận được với nhau về việc phân chia tài sản chung, lựa chọn duy nhất trong tình huống này là yêu cầu Tòa án giải quyết. Tòa án sẽ phân chia tài sản chung dựa trên nguyên tắc, quy định của pháp luật Hôn nhân gia đình để quyết định.

CÁCH XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG?

Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng, gồm:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng (thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng); tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Điều 9 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình quy định thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân, gồm:

1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp (trừ khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng).

2. Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.

3. Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

chia tai san khi ly hon 1

NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG KHI LY HÔN TẠI DĨ AN

Theo đó, về vấn đề chia tài sản sẽ được phân chia theo quy định tại điều 59, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cụ thể các nguyên tắc phân chia như sau:

+ Nguyên tắc chia đôi (Khoản 2, điều 59, luật hôn nhân gia đình) nhưng có tính đến các yếu tố sau:

–  Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

– Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

– Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Như vậy, có thể hiểu một cách đơn giản nguyên tắc chia đôi là mỗi bên được một nửa (1/2) giá trị tài sản đã tạo lập được trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, người thẩm phán sẽ xét đến các yếu tố khác như: Hoàn cảnh riêng của mỗi bên, công sức đóng góp, lỗi của các bên … nghĩa là không áp dụng một cách cứng nhắc việc chia đôi là 50:50 % giá trị tài sản mà có thể hiểu một cách linh hoạt hơn việc chia đôi có thể là: 40:60 hoặc 45:55 % giá trị tài sản tạo lập được.

Trên thực tế, trong những trường hợp đặc biệt chúng tôi đã thấy có thể chia tỷ lệ: 70/30 hoặc 80/20 vẫn được xem là hợp pháp và đúng luật.

+ Nguyên tắc chia tài sản chung bằng hiện vật (Không chia được bằng hiện vật mới chia bằng giá trị có thanh toán phần chênh lệch giá trị). Nguyên tắc này khá dễ hiểu, pháp luật ưu tiên chia bằng hiện vật trước, không chia được bằng hiện vật thì mới định giá thành tiền để chia, bên nhận hiện vật có giá trị thanh toán lại cho bên kia bằng số tiền chênh lệch.

Nguyên tắc tài sản riêng của ai thuộc sở hữu của người đó (trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung thì bên không nhận tài sản sẽ được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó).

KHỞI KIỆN CHIA TÀI SẢN CHUNG KHI LY HÔN TẠI DĨ AN

Khi ly hôn, các cặp vợ chồng có thể đồng thời yêu cầu giải quyết chia tài sản chung hoặc giải quyết trong một vụ án khác. Thông thường một vụ án sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tháng nên vì vậy nhiều người lựa chọn khởi kiện chia tài sản chung khi ly hôn.

Việc khởi kiện được thực hiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi bị đơn (người bị kiện) đang cư trú, học tập, làm việc tại Dĩ An. Nguyên đơn (người khởi kiện) phải cung cấp giấy tờ chứng minh mối quan hệ hôn nhân mâu thuẫn, giấy tờ về con chung và các tài liệu, chứng cứ chứng minh tài sản chung của vợ chồng.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi của mình trong vụ án ly hôn, nuôi con (nếu có), chia tài sản chung thì người khởi kiện ly hôn phải chứng minh được công sức đóng góp, tôn tạo và gìn giữ tài sản chung để không bị thiệt khi yêu cầu chia tài sản chung.

HỒ SƠ KHỞI KIỆN CHIA TÀI SẢN CHUNG KHI LY HÔN TẠI DĨ AN

Để khởi kiện chia tài sản, người khởi kiện cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Đơn khởi kiện ly hôn, nuôi con, chia tài sản (theo mẫu Tòa án);

+ Bản sao CCCD, Hộ khẩu của nguyên đơn (người khởi kiện);

+ Bản sao Giấy khai sinh của con nếu có con chung;

+ Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn;

+ Bản sao Hộ khẩu/Tạm trú của bị đơn (người bị kiện) tại Dĩ An;

+ Bản sao giấy tờ chứng minh tài sản chung như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe, hợp đồng góp vốn, giấy đăng ký kinh doanh,…

MUA ĐƠN LY HÔN Ở ĐÂU?

Mẫu đơn ly hôn có thể tìm thấy trên mạng hoặc tại Tòa án. Tuy nhiên mẫu đơn trên mạng có nhiều loại, bạn không biết mẫu đơn nào là chính xác, việc tự tìm và viết sẽ không tránh khỏi sai sót, không đúng chuẩn. Đối với mẫu đơn ly hôn xin tại Tòa án Dĩ An, đơn này chỉ là đơn mẫu. Cán bộ Tòa án sẽ hướng dẫn bạn khai lại đơn theo mẫu mà Tòa án cung cấp. Vì vậy mất nhiều thời gian cho việc tìm hiểu, chỉnh sửa.

Vậy tại sao không nhờ đến Văn phòng Luật sư? Văn phòng Luật sư Dĩ An là đơn vị hỗ trợ soạn đơn ly hôn nhanh chóng, tiết kiệm và đúng chuẩn của Tòa án. Bạn chỉ cần trình bày yêu cầu, cung cấp thông tin, Luật sư Dĩ An sẽ thay bạn soạn thảo đầy đủ đơn ly hôn, đúng mẫu và được Tòa án Dĩ An chấp nhận.

Liên hệ tổng đài hỗ trợ soạn đơn: 0924 198 299 – 0971 491 595.

THỦ TỤC KIỆN CHIA TÀI SẢN CHUNG KHI LY HÔN TẠI DĨ AN

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Để có thể nộp hồ sơ khởi kiện, bạn phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tránh trường hợp mất thời gian bổ sung. Hồ sơ khởi kiện chia tài sản chung khi ly hôn tại Dĩ An đã được hướng dẫn trong bài viết trên, các bạn chuẩn bị theo hướng dẫn. Trường hợp gặp khó khăn trong việc soạn đơn khởi kiện ly hôn, chia tài sản hoặc thu thập hồ sơ, giấy tờ hãy liên hệ với Văn phòng Luật sư Dĩ An qua số điện thoại/zalo: 0924 198 299 – 0971 491 595 để được tư vấn, hỗ trợ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Các bạn có thể nộp Hồ sơ khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết bằng 03 phương thức sau:

(i) Nộp trực tiếp tại Tòa án,

(ii) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính,  

(iii) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 3: Liên hệ và nhận Thông báo của Tòa án

Khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, bạn liên hệ và nhận Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí của Tòa án, nộp tiền tạm ứng án phí tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Dĩ An và nộp lại biên lai thu tiền cho Tòa án để Tòa án thụ lý, giải quyết.

Bước 4: Tham gia buổi làm việc

Sau khi vụ án được thụ lý, Tòa án sẽ triệu tập các bên tham gia phiên hòa giải. Trường hợp các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án, Thẩm phán giải quyết vụ án sẽ ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Nếu thỏa thuận không được, vụ án sẽ được đưa ra xét xử.

Bước 5: Tham gia phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Tại phiên họp, các bên đương sự trình bày yêu cầu giải quyết của mình và cung cấp tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu.

Bước 6: Tham gia các buổi định giá, thẩm định giá tài sản

Căn cứ theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về việc định giá tài sản, thẩm định giá tài sản, theo đó tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;

– Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản;

– Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

Như vậy, theo quy định nêu trên, khi có yêu cầu của một bên đương sự thì tòa án cũng có thể ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá.

Bước 7: Tham gia phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Tại phiên họp, Thẩm phán công bố kết quả định giá tài sản và đề nghị các đương sự cho ý kiến về kết quả định giá. Trường các bên đương sự thống nhất với kết quả định giá và thỏa thuận được với nhau về việc phân chia tài sản chung thì Thẩm phán sẽ ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Nếu không thỏa thuận được thì vụ án sẽ được đưa ra xét xử.

Bước 8: Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm

Tại phiên tòa sơ thẩm tập trung các hoạt động tố tụng của những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng. Hội đồng xét xử thực hiện việc xét xử thông qua việc nghe các bên trình bày, tranh luận tại phiên tòa, kiểm tra xác minh các tài liệu, chứng cứ của vụ án một cách toàn diện, khách quan, áp dụng đúng pháp luật giải quyết vụ án. Tại phiên tòa sơ thẩm tòa án phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án.

Bước 9: Tham gia phiên tòa xét xử phúc thẩm (nếu có)

Trường hợp một trong các bên không đồng ý với Bản án xét xử sơ thẩm có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Lúc này vụ án sẽ được xét xử phúc thẩm.

AI PHẢI CHỊU ÁN PHÍ CHIA TÀI SẢN CHUNG KHI LY HÔN TẠI DĨ AN?

Căn cứ theo Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 có quy định về nguyên tắc chịu án phí dân sự sơ thẩm như sau:

– Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí sơ thẩm.

– Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận.

– Nguyên đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn không được Tòa án chấp nhận.

– Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu không được Tòa án chấp nhận. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn được Tòa án chấp nhận.

– Bị đơn có yêu cầu phản tố phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần yêu cầu phản tố không được Tòa án chấp nhận. Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo phần yêu cầu phản tố của bị đơn được Tòa án chấp nhận.

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo phần yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận. Người có nghĩa vụ đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo phần yêu cầu độc lập được Tòa án chấp nhận.

– Các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án trong trường hợp Tòa án tiến hành hòa giải trước khi mở phiên tòa thì phải chịu 50% mức án phí, kể cả đối với các vụ án không có giá ngạch.

– Trường hợp các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa sơ thẩm thì các đương sự vẫn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp xét xử vụ án đó.

Như vậy, trường hợp các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì các đương sự phải chịu 50% án phí giải quyết vụ án (tức mỗi bên chỉ chịu 25% án phí). Trường hợp các bên đương sự không thể thỏa thuận được với nhau thì án phí bằng % mức án phí dân sự sơ thẩm dựa trên giá trị tài sản mà đương sự được hưởng, trừ trường hợp được miễn/giảm án phí theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

LUẬT SƯ TƯ VẤN CHIA TÀI SẢN CHUNG KHI LY HÔN TẠI DĨ AN

Văn phòng Luật sư Dĩ An – Công ty Luật 2A nhận tư vấn và hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia tài sản chung khi ly hôn tại Dĩ An như:

 • Tư vấn nguyên tắc xác định tài sản riêng, tài sản chung của vợ chồng;
 • Tư vấn cách thức chia tài sản chung khi ly hôn tại Dĩ An;
 • Tư vấn và hướng dẫn cách thức chứng minh tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng;
 • Tư vấn cách chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, khi ly hôn, sau khi ly hôn;
 • Tư vấn, hỗ trợ các bên thỏa thuận chia tài sản chung để đảm bảo nhất quyền lợi của các bên;
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng và đăng ký việc chia tài sản chung tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

DH ls

DỊCH VỤ LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT CHIA TÀI SẢN CHUNG KHI LY HÔN TẠI DĨ AN

 • Thu thập thông tin về tài sản chung: Đầu tiên, Luật sư Dĩ An sẽ thu thập thông tin về tất cả các tài sản chung của vợ chồng bao gồm nhà cửa, tài sản động sản, tiền tiết kiệm, chứng khoán, xe cộ và các loại tài sản khác.
 • Xác định giá trị kinh tế của tài sản chung: Luật sư Dĩ An hỗ trợ thực hiện thủ tục định giá trị của tài sản chung nhằm xác định số tiền chính xác phải được chia sẻ giữa vợ chồng.
 • Thỏa thuận hoặc khởi kiện: Luật sư Dĩ An sẽ giúp vợ chồng thỏa thuận hoặc tiến hành khởi kiện nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận về cách chia sẻ tài sản chung.
 • Điều chỉnh quyền sử dụng tài sản: Nếu cần thiết, Luật sư Dĩ An sẽ giúp vợ chồng điều chỉnh quyền sử dụng tài sản chung như quyền sử dụng nhà cửa cho đến khi tài sản được chia sẻ một cách hợp lý.
 • Tư vấn về luật pháp liên quan: Luật sư Dĩ An cũng sẽ cung cấp tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến chia tài sản chung của vợ chồng, giúp bạn hiểu rõ và đưa ra quyết định đúng đắn.
 • Cử Luật sư bảo vệ: Luật sư Dĩ An sẽ đại diện khách hàng tham gia phiên tòa xét xử để bảo vệ quyền lợi khách hàng trong vụ, việc chia tài sản chung khi ly hôn tại Dĩ An.

Để được tư vấn tư vấn và hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia tài sản chung khi ly hôn tại Dĩ An, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật 2A theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật 2A.
Địa chỉ: Số 26 đường T, Trung tâm hành chính Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 0924 198 299 – 0971 491 595.
Zalo: 0924 198 299 – 0971 491 595
Facebook: Luật sư Bình Dương – thành phố Hồ Chí Minh
Trân trọng cảm ơn!

BTV: Hồng Nhung

Bài viết liên quan

Đặt câu hỏi với luật sư

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.